بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

غلامعباس ترکی هرچگانی؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محسن رهامی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16930.1906

چکیده
  فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله­ حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس ...  بیشتر

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری

علیرضا عزیزی؛ محمدعلی مهدوی ثابت

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 255-278

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7713.

چکیده
  سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد ...  بیشتر

جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا.

مریم عزیزیان فارسانی؛ سعید مولوی وردنجانی

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7410.

چکیده
  همجنس­گرایی یا گرایش عاطفی یا جنسی دو فرد مذکر یا مؤنث، در مادّه­ی 237 ق.م.ا. 92 به معنای همجنس­بازی یا رفتار جنسی دو مرد یا زن، در قالب لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه و دیگر استمتاعات جنسی جرم­انگاری شده، ولی در فقه جزائی اسلام آشکارا به کار نرفته ­است، هر چند در کتاب «مکاسب محرّمه» با واژگان «تأنّث» و «تذکّر»، ...  بیشتر