تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

جواد خسروی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 167-188

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.25599.3130

چکیده
  تأمّل در منابع و متون فقهی و حقوق موضوعه ایران در حوزه ادلّه اثبات دعوا، حاکی از تفاوت ‌های جنسیّتی در آن می باشد که محلّ تأمل و تحلیل در این نوشتار است. از منظر فقه و حقوق، قاعده کلّی مبتنی بر این پایه استوار است که جنسیّت زنان تأثیری در مسؤولیّت کیفری آنان نداشته اما در موضوع اثبات جرم از طریق ادلّه شهادت، اقرار و علم قاضی، جنسیّت ...  بیشتر

نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 387-418

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23450.2871

چکیده
  فقه امامیه برای دفع هرگونه استیلاء و سلطۀ دشمنان شریعت، باب جهاد را گشوده است که بالأصاله جنبه دفاعی داشته و بالعرض، جنبه تهاجمی دارد. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصّی به خود می ‌گیرد که عملیّات استشهادی از مصادیق بارز آن است. عملیّات استشهادی، روش جدیدی است که برای مقاومت و رویارویی با دشمن اسلام ...  بیشتر

اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی‌علیه در دعاوی مدنی و کیفری

روح الله اکرمی؛ عزیزاله فهیمی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 37-72

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23662.2900

چکیده
  در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی­علیه با سوگند می­تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی ­علیه را بی­اعتبار بدانند.در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه ...  بیشتر

رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیّه و حقوق ایران

روح اله اکرمی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 35-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19362.2285

چکیده
  قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی­ داند. مسأله اعتبار شهادتی ...  بیشتر

اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات

محمد ابوعطا؛ آرمان بهارلو

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7610.

چکیده
  در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ...  بیشتر