کلیدواژه‌ها = شهادت
تعداد مقالات: 4
1. نقد نظریّه عدم مشروعیّت عملیّات استشهادی با استناد به منابع فقهی

دوره 14، شماره 26، بهار 1401، صفحه 387-418

10.22075/feqh.2021.23450.2871

سیدعلی هاشمی خانعباسی؛ سمیه کلیجی


2. اعتبار اثباتی بیّنه مدّعی‌علیه در دعاوی مدنی و کیفری

دوره 13، شماره 25، پاییز و زمستان 1400، صفحه 37-72

10.22075/feqh.2021.23662.2900

روح الله اکرمی؛ عزیزاله فهیمی


4. اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات

دوره 9، شماره 16، بهار 1396، صفحه 31-52

10.22075/feqh.2017.7610.

محمد ابوعطا؛ آرمان بهارلو