مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ مهدی شهباز محمدی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18171.2105

چکیده
  ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته­اند، لکن اختلاف­ نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده‌ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه­ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می­باشد. ...  بیشتر

تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 329-358

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.12323.1247

چکیده
  از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم ­هزینه ­ترین و قابل دفاع ­ترین ضمانت اجرا به شمار می ­رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه ­های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده ...  بیشتر

تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه‌ تحمیلی در حقوق اثبات دعوا

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 191-210

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1915

چکیده
  از یک منظر، ادله‌ی اثبات دعوا به دو گروه دلایل اقناعی و تحمیلی تقسیم می‌شوند. دلیل اقناعی، دلیلی است که دادرس در پذیرش مفاد آن اختیار تام دارد و تنها در صورتی در اثبات ادعا مؤثر واقع می‌شود که قاضی به مفاد آن قانع شود و مدلول آن را باور نماید. اما دلیل تحمیلی، صرف‌نظر از باور درونی دادرس در اثبات دعاوی مؤثر است. یعنی، حتی اگر دلیل تحمیلی ...  بیشتر

ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی

محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1891

چکیده
  چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع ...  بیشتر

ماهیت اقرار مدنی از دیدگاه معرفت شناسی

محمد مولودی؛ محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 101-119

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1877

چکیده
  بررسی ماهیت اقرار علاوه بر داشتن اهمیت نظری دارای آثار غیرقابل انکار عملی نیز می باشد. نظریه های مختلفی در مورد ماهیت اقرار مطرح شده که می توان آن‌ها را به دو دسته کلی نظریاتی که حجیت اقرار را ناشی از کشف واقع می دانند و نظریاتی که کشف واقع را در اقرار مورد توجه قرار نمی دهند، تقسیم نمود.مولفه صدق، به عنوان یکی از ارکان تعریف مرسوم معرفت، ...  بیشتر