نویسنده = محمدعلی خورسندیان
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-110

10.22075/feqh.2017.1863

محمدعلی خورسندیان؛ قادر شنیور


2. واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 73-99

10.22075/feqh.2017.1847

محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا