ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1859

چکیده
  چکیده در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. (ماده‌ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و ...  بیشتر

اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی حبیبی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1851

چکیده
  چکیده زوج از کلیه‌ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می‌برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می‌برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن زوجه از جمیع اموال و از عین آن‌ها ارث می‌برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع ...  بیشتر

نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ هاجر کاظمی افشار

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1845

چکیده
  نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص می‌کند. برخی رابطه‌ی انسان را با اعضای بدن خویش رابطه‌ی مالکیت و برخی آن را رابطه‌ی امانت می‌دانند. به‌نظر برخی رابطه‌ی مزبور رابطه‌ی سلطه و تصرف است که مقاله‌ی حاضر ...  بیشتر