ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

مصطفی جباری؛ محمد ابوعطا

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1947

چکیده
  کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می‌شوند و بعضاً حادثه‌ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار ...  بیشتر

ردّ پای زبان‌شناسی حقوقی در متون فقهی

مصطفی جباری؛ حسین رضویان

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1929

چکیده
  زبان‌شناسی حقوقی به عنوان یکی از رویکردهای جدید بین‌رشته‌ای، در سال های آخر قرن بیستم مطرح شد. یکی از حوزه‌های فعالیت این شاخه علمی، تجزیه و تحلیل و تفسیر متون حقوقی است. مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد که برخی از فقها، آگاهانه یا ناآگاهانه به جنبه‌هایی از زبان‌شناسی حقوقی واقف بوده‌اند و آن را در تفسیر پاره‌ای از جملات و احکام ...  بیشتر

تک فرزندی، مصداق سوء استفاده از حقّ

مصطفی جباری؛ بهروز صابریان

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 51-76

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1919

چکیده
  فرزندآوری حقّی از حقوق زوجین است، حقّی که می توانند آن را استیفا یا اسقاط کنند. حال اگر زوجین از حق فرزند آوری خود استفاده کرده و تنها یک فرزند به دنیا بیاورند، آیا استیفای حق آنان، نوعی سوء استفاده از حق، محسوب نمی شود؟ آیا می توان پذیرفت که والدین، «حس پدر بودن و مادر بودن» خود را ارضاء کنند اما «حس همدل داشتن» کودک همواره و در تمام ...  بیشتر