نویسندگان

چکیده

فرزندآوری حقّی از حقوق زوجین است، حقّی که می توانند آن را استیفا یا اسقاط کنند. حال اگر زوجین از حق فرزند آوری خود استفاده کرده و تنها یک فرزند به دنیا بیاورند، آیا استیفای حق آنان، نوعی سوء استفاده از حق، محسوب نمی شود؟ آیا می توان پذیرفت که والدین، «حس پدر بودن و مادر بودن» خود را ارضاء کنند اما «حس همدل داشتن» کودک همواره و در تمام زندگی او ارضاء نشده باقی بماند؟ از «نگاه کودک» به این پرسش چه پاسخی می توان داد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Having Only One Child, an Instance of Abuse of Right

نویسندگان [English]

  • M. Jabbari
  • B. Saberiyan

چکیده [English]

Having (a) child (ren) is one of the couple's rights, a right that they can demand it or not. If couples use their childbearing right and bring only one child, is using of right this way, an instance of abuse of right or not? Is it admitted that the parents satisfy their will of being a father or mother, while the feelings of child in having a sympathetic partner in his (her) life will not be satisfied? From the child´s point of view, what would be the answer to this question?

کلیدواژه‌ها [English]

  • right of having child
  • child rights
  • only child
  • moral right
  • abuse of right