تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن

علی آقا صالحی؛ خسرو مؤمنی؛ مجتبی جعفری؛ علیرضا صابریان

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 199-220

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19359.2284

چکیده
  اندیشه «تکفیر» با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنّت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کرده و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه ...  بیشتر

تفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی

دوره 9، شماره 17 ، دی 1396، ، صفحه 81-104

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2774

چکیده
  تقسیم ارث بین وراث متوفّی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی، قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیّت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی، ورثه مسلمان ...  بیشتر

مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی

محمد صادق جمشیدی راد؛ حیدر امانی فر

دوره 7، شماره 12 ، تیر 1394، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1931

چکیده
  حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر ...  بیشتر