کلیدواژه‌ها = اثبات دعوا
تعداد مقالات: 2
1. تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-94

10.22075/feqh.2017.1940

عباس زراعت؛ امید متّقی اردکانی


2. تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه‌ تحمیلی در حقوق اثبات دعوا

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-210

10.22075/feqh.2017.1915

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا