آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار

مجید بهاری غازانی؛ اکبر زارع

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 73-104

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26503.3199

چکیده
  سوء استفاده از اضطرار، وضعیّتی است که در آن، قراردادی غیر عادلانه به فردی که در شرایط اضطراری واقع شده است تحمیل می شود و مضطرّ به واسطه همین شرایط اضطراری، برخلاف میل و رضای خود، تعهّد گزافی را قبول می کند یا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل می گذرد. در حقوق اکثر کشورهای متمدّن، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری ...  بیشتر

تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها

ظهراب روستا؛ سید مهدی جوکار؛ منصور غریب پور

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 249-274

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.28184.3355

چکیده
  تحریم ‌های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی ...  بیشتر

نگرشی نو بر علل رافع مسؤولیت مدنی پزشک

حمید مسجدسرایی؛ حسین قربانیان

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1914

چکیده
  مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت‌های خویش را از پزشکان ابراز داشته ...  بیشتر