کلیدواژه‌ها = متعهّدٌ له
تعداد مقالات: 2
1. زمان، مکان و هزینه وفای به عهد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

10.22075/feqh.2018.12805.1301

احمد باقری؛ سمیه بابایی؛ محسن مهدیان


2. اجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-42

10.22075/feqh.2017.1902

محمدباقر پارساپور؛ حمید کبیری