زمان، مکان و هزینه وفای به عهد

احمد باقری؛ سمیه بابایی؛ محسن مهدیان

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12805.1301

چکیده
  عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می­ شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه­ متعهّد را بریّ می­ سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده ...  بیشتر

اجرای زودهنگام تعهّدات قراردادی

محمدباقر پارساپور؛ حمید کبیری

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1902

چکیده
  با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد ...  بیشتر