تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

علی خرمیان؛ رضا دانشور ثانی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 239-266

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24054.2978

چکیده
  از الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیّت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح ­هاست. بدون شکّ، برقراری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتی کافی برخوردار باشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری ­های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیّت ­های مختلف از حیث اثبات بی­گناهی متّهم یا بزه­کار بودن طرف مقابل است؛ به ...  بیشتر

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

علی نحفی توانا؛ فهیم مصطفی زاده

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1900

چکیده
  جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع ...  بیشتر