حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی

سعید اکرادی؛ رضا نیک خواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 11-36

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24041.2957

چکیده
  حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می­گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه ...  بیشتر

انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 84-114

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14881.1592

چکیده
  علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند ...  بیشتر

اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران

مهدی موحدی محب

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1849

چکیده
  چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب ...  بیشتر