کلیدواژه‌ها = قانون
تعداد مقالات: 2
1. انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-114

10.22075/feqh.2019.14881.1592

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان


2. اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 125-145

10.22075/feqh.2017.1849

مهدی موحدی محب