نظریۀ کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

رحیم پیلوار

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 63-85

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1875

چکیده
  مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از ...  بیشتر

مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران

حمید ابهری؛ زینب افچنگی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1844

چکیده
  چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ...  بیشتر