ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

حبیب طالب احمدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1864

چکیده
  چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از ...  بیشتر

مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران

حمید ابهری؛ زینب افچنگی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1844

چکیده
  چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ...  بیشتر