مناط حجیت بنائات عقلایی معاصر در اندیشه اصولی امام خمینی(ره)

منصور غریب پور؛ سید مهدی جوکار؛ ظهراب روستا

دوره 16، شماره 34 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 227-252

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.27692.3309

چکیده
  ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل‌گیری بناءات عقلائی جدیدی می‌انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو ...  بیشتر

نقش عرف در جاودانگی آیین اسلام

محمدحسین روحی یزدی؛ سید محمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 259-288

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26851.3225

چکیده
  عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، ...  بیشتر