نهادینه شدن نهاد «اجتهاد» در خلافت راشدین

سید محمد صدری

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 221-254

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.15178.1639

چکیده
  اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت‌ های اجتهادی در نخستین زمان‌ های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان ...  بیشتر

بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد

طاهره فرمنش؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ علی اکبر جهانی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 351-384

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20004.2361

چکیده
  استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند ...  بیشتر