پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت

زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی فقیهی؛ علی اکبر ابوالحسینی

دوره 14، شماره 27 ، تیر 1401، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23948.2945

چکیده
  ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در ...  بیشتر

نقدی بر ادلّه‌ روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت

علی مظهر قراملکی؛ اسماعیل قربانی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 309-332

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.13635.1396

چکیده
  یکی از مهم ‌ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن ‌چه در تفسیر آیة 24 سورة نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده­ و سیره نویسان در کتاب‌ های تاریخی آورده ‌اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای ...  بیشتر