تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356

پژمان محمدی؛ محمد ابوعطا

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 325-350

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.12804.1300

چکیده
  در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد ...  بیشتر

«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376

مهدیه فیض اصفهانی؛ حمید انصاری؛ علی مظهر قراملکی

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 305-330

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.11669.1171

چکیده
  کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می ‌دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به‌ عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» ...  بیشتر