نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

چکیده

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ­سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الأثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیّت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقّق آن در قانون روشن نیست. رویّه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده ­اند. شرایط تحقّق  این وضعیّت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حقّ یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقّق این وضعیّت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیّت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distinguishing the Nullity of Discharging Judgment of the Lessee Subject to Lessor and Lessee Relations Act 1977

نویسندگان [English]

  • Pedjman Mohmadi 1
  • Mohammad Abouata 2

1 Professor of Shahiid Chamran University- Ahvaz,

2 Associate Professor of Semnan University

چکیده [English]

According to section 28 of lessor and lessee relations Act 1977, there are some deadlines for goodwill payment to the lessee subject to discharging judgment or the request of issuing discharging executive order (in the case the judgment, does not include  good will payment to the lessee). Moreover it declares that non-observance of specified deadlines by lessor, will result in nullity of the judgment. The nullity of such discharging judgment which takes place without being disapproved by the court and prevents from the disconnection of tenancy, is unclear in many aspects. Its conception, conditions and executive procedures are not clear in the Act. Also Jurisprudence and doctrine have no clear records in this regards. It appears that the result depends on whether the discharging judgment includes the Goodwill payment or not. Anyway, non- payment of such a right by the lessor in time or the request of applying discharging order, is the legal condition of nullity of the judgment but there is no specific procedure in the Act for such a case. It seems that the nullity, takes place automatically and without any court's decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharging Judgment
  • Nullity
  • Lessor
  • lessee
  • Goodwill Payment
- احمدی، نعمت ( 1372)، بررسی قوانین مالک و مستاجر، تهران: اطلس.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375)، دانشنامه حقوقی، ج3، چ4، تهران: امیرکبیر.
- حسینی، سیّد محمدرضا (1387)، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376 در رویّه قضائی، چ3، تهران: نگاه بیّنه.
- حلّی(علّامه)، حسن بن یوسف (1413)، قواعد الاحکام، ج3، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- حیاتی، علی عباس (1390)، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان.
- حیاتی، علی عباس (1390)، آئین­دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان.
- خمینی(امام)، سیّد روح الله، تحریر الوسیله، ج2، قم: اسماعیلیان.
- زینالی، مهدی (1390)، سرقفلی و حقّ کسب و پیشه و تجارت، تهران: جنگل.
- سیوری حلّی(فاضل مقداد)، مقداد بن عبدالله (1404ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج2، قم: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(ره).
- شمس، عبدالله  (1381)، آئین دادرسی مدنی، ج2، چ2، تهران: میزان.
- شمسی پور، غلامرضا (1388)، بررسی قوانین و مسائل مربوط به حقّ سرقفلی و حقّ کسب و پیشه و تجارت، تهران: بکا.
- شهری، غلامرضا؛ خرازی، محمد (1380)، مجموعه نظریّه ­های مشورتی اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مسائل مدنی، تهران: روزنامه رسمی.
- فلاح، محمدرضا (1388)، ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356، ج2، چ2، تهران: جنگل، جاودانه.
- فیض کاشانی، محمدمحسن (1401ق)، مفاتیح الشرائع، ج3، قم: کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(ره).
- کاتوزیان، ناصر (1387)، حقوقی مدنی (درس هایی از عقود معیّن)، ج1، چ2، تهران: گنج دانش.
- کشاورز، بهمن (1382)، سرقفلی و حقّ کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، چ4، تهران: کشاورز.
- لطفی، اسدالله (1391)، سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره، تهران: جنگل.
- محمّدی، پژمان (1394)، جایگاه قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 در نظام حقوقی ایران، اهواز: دانشگاه شهید چمران.
- مردانی، نادر؛ قهرمان، محمد (1390)، اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم ­الاجراء خارجی در ایران، تهران: میزان.
- معاونت آموزش قوه قضائیه (1387)، رویّه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی، ج10، تهران: جنگل.
- معاونت آموزشی قوه­ قضائیه (1388)، اختلاف نظر های قضائی در مسائل قانون مدنی، تهران: قضا.
- نوبخت، یوسف  (1372)، اندیشه های قضائی، چ4، تهران: کیهان.
- نهرینی، فریدون (1392)، ایستایی اجرای حکم دادگاه، تهران: گنج دانش.
- یوسف زاده، مرتضی (1390)، حقوق مدنی 6 (عقود معیّن)، تهران: شرکت سهامی انتشار.