کلیدواژه‌ها = اجرای حدّ
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-164

10.22075/feqh.2019.15673.1710

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی


2. مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-256

10.22075/feqh.2017.10454.1009

عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف آبادی