کلیدواژه‌ها = قرارداد الکترونیکی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-36

10.22075/feqh.2018.13121.1332

محمد رسول آهنگران؛ امیر احمدی


2. ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

دوره 9، شماره 17، زمستان 1396، صفحه 7-32

10.22075/feqh.2017.11848.1193

سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری