کلیدواژه‌ها = سیره عقلا
تعداد مقالات: 2
1. تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین

دوره 14، شماره 26، بهار 1401، صفحه 145-168

10.22075/feqh.2021.22919.2812

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد


2. حجیّت خبر واحد در امور مهمّه

دوره 9، شماره 16، بهار 1396، صفحه 177-192

10.22075/feqh.2017.2413

حسن حسینی یار؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا