تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین

صادق طهوری (نوروزی)؛ عباس یعقوب زاده مجرد

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22919.2812

چکیده
  تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین، از مبانی اساسی برای تحلیل مسائلی از قبیل سقوط یا عدم سقوط حقّ خیار با تلف عین و اتلاف آن، تصرّف در عین و انتقال آن به غیر می باشد. علیرغم اهمیّت این مسأله در تدوین مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلی و منسجم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. سؤال اساسی آن است که آیا در حقّ خیار، عین موضوعیّت دارد که با ...  بیشتر

حجیّت خبر واحد در امور مهمّه

حسن حسینی یار؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدرضا علمی سولا

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 177-192

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.2413

چکیده
  خبر واحد به عنوان یکی از منابع و مستندات استنباط احکام شرعی مورد توجه و همواره میان فقیهان، در حجیّت و عدم حجیّت آن اختلاف نظر بوده است، در دوره‌ای نظر مشهور، عدم حجیّت خبر واحد و در دوره­ دیگر، حجیّت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور، حجیّت خبر واحد است، اما در این منابع از جهت شمول حجیّت خبر واحد نسبت به امور مهمّه، تفکیکی صورت ...  بیشتر