نویسنده = حمید مسجدسرایی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 233-258

10.22075/feqh.2020.19368.2288

سید عدنان فلاحی؛ حمید مسجدسرایی


2. اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-84

10.22075/feqh.2017.1890

عابدین مومنی؛ حمید مسجدسرایی