واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح

حمید مسجدسرائی؛ اعظم نظری؛ اکرم عبدالله پور

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 285-322

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.21561.2608

چکیده
  توسعه فنّاوری های جدید و پیشرفت دانش پزشکی موجب شده است که در حوزه درمانِ بیماری های انسانی، اقداماتی انجام شود که آثار فقهی، حقوقی و نیز اخلاقی را به دنبال داشته باشد و از جمله آن اقدام به «سقط جنین» در بارداری های پرخطر است. مسأله چالش برانگیز آن است که گاه بعد از دمیده شدن روح، علم و یقین وجود دارد که ادامه بارداری، جان یا سلامت ...  بیشتر

بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث

سید عدنان فلاحی؛ حمید مسجدسرایی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 233-258

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19368.2288

چکیده
  مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه­، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ­ها و تکثّر آراء کاسته می ­شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته­ واحد و هسته­ مشترک گرد هم می ­آیند. مثلاً بنیان استنباطی ...  بیشتر

اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام

عابدین مومنی؛ حمید مسجدسرایی

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1890

چکیده
  چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می‌رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر ...  بیشتر