معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار

حیدر باقری اصل

دوره 15، شماره 30 ، خرداد 1402، ، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26815.3222

چکیده
  اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری ارادة قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر ارادة قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق ...  بیشتر

جریان خیار در عقود جایز

حیدر باقری اصل

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1880

چکیده
  یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز ...  بیشتر