نویسنده = سام محمدی
تعداد مقالات: 2
1. ماهیّت و آثار حقّ دستدارمی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 215-246

10.22075/feqh.2017.1954

سام محمدی؛ سودابه اسدیان


2. تضامن عقدی در حقوق مدنی ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-108

10.22075/feqh.2017.1870

سام محمدی؛ جمشید یحیی‌پور