نویسندگان

چکیده

چکیده
به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط خلاف آن را صحیح دانست لذا در نظر عرف ضمان موجب تضامن طولی است یعنی بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه به‌عنوان مدیون اصلی باقی مانده و ضامن مسؤول در پرداخت بوده و حکم وثیقه را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contractual Solidarity in Iranian Civil Law

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadi
  • J. Yahyapour

چکیده [English]

Abstract
According to article 698 of civil code, by making guaranty contract, the obligation of the (original) debtor is discharged and the obligation of the guarantor towards the creditor (guarantee), comes into force. Although under the mentioned article, the guaranty contracts causes the transfer of obligation, but with regard to prevailing custom on guaranty (solidarity) and the necessity of using the words of contracts in custom purport, we can consider the transfer of obligation out of essence of the guaranty contract and any stipulation contrary to it as good (valid). Therefore in the custom viewpoint, the guaranty causes longitudinal solidarity i.e. arter the contract, guaranteed, remains as original debtor and the guarantor is responsible to pigment similar to a security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solidarity
  • longitudinal solidarity
  • latitudinal solidarity
  • creditor