نویسنده = حمید سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-154

10.22075/feqh.2017.1932

عباسعلی سلطانی؛ حمید سلیمانی


2. بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-93

10.22075/feqh.2017.1869

حمید سلیمانی؛ عبدالکریم عبدالهی‌نژاد