ماهیت قراردادهای ساخت‌وساز

علی اصغر حاتمی؛ حانیه ذاکری‌نیا

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1854

چکیده
  چکیده یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این‌ گونه تأسیسات قبل از احداث می‌باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت‌وساز تعبیر می‌شود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم‌وکیف این‌گونه قراردادها که روزبه‌روز شایع‌تر ...  بیشتر

واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران

محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 73-99

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1847

چکیده
  چکیده شک نیست که اراده از مختصات انسان است؛ لیکن در چیستی آن، فلاسفه و متکلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند. شکل‌گیری اراده در انجام هر عملی به‌ویژه عمل حقوقی ـ‌ که مورد بحث ما در این نوشته است ـ طی مراحلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: 1- تصور وجود عمل 2- سنجش میزان نفع و ضرر 3- تصدیق لزوم انجام عمل (رضا) 4- تصمیم 5- اجرا. برای تحقق هر عمل حقوقی، ...  بیشتر