نویسنده = حانیه ذاکری‌نیا
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت قراردادهای ساخت‌وساز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 71-94

10.22075/feqh.2017.1854

علی اصغر حاتمی؛ حانیه ذاکری‌نیا


2. واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 73-99

10.22075/feqh.2017.1847

محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا