نویسندگان

چکیده

چکیده
یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز، احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتاً عمودی در قالب مجتمع و فروش این‌ گونه تأسیسات قبل از احداث می‌باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت‌وساز تعبیر می‌شود که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب است. آگاهی بر کم‌وکیف این‌گونه قراردادها که روزبه‌روز شایع‌تر می‌شوند، به‌ویژه برای حقوق‌دانان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اما از آن‌جا که موضوع این‌گونه قراردادها (قرارداد پیش‌فروش واحد ساختمانی) در زمان انعقاد، نه موجود است و نه معلوم، چنین قراردادی ظاهراً شرطی از شرایط اساسی و عمومی صحت معاملات (موجود و معلوم بودن موضوع معامله) را فاقد خواهد بود.
بر همین اساس نظریات مختلفی در قلمرو عقود معین، در توجیه ماهیت این قراردادها قابل طرح است؛ که در سطور آینده به بررسی آن‌ها می‌پردازیم و در پایان پیش‌نهادات عملی جهت رفع مشکلات اجرایی ارائه خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investgation of Volition, Intention and Consent in Islamic Jurisprudence and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • A Hatami
  • H. Zakerinia

چکیده [English]

Abstract
One of the today’s modern life phenomenons is the construction of trade and residential buildings vertically in complexes and selling them before completion which preliminarily results in making innovative and new contracts known as “Construction Contracts”. Knowledge concerning the quality and quantity of these contracts which are proliferating every day is an unavoidable necessity especially for lawyers. Doubt comes from this fact that presale's subject matter is neither present nor definite, and so this kind of contract lacks one of its essential elements.
On these bases, different theories will be analyzed in the specific definite contracts to justify them, discussed in the following lines. Finally some practical suggestions will be given to solve the related problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Contracts
  • presale
  • short sale/ manufacturing contract
  • conditional sale
  • private reward
  • uncertain contract