عقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد

علی علی آبادی

دوره 6، شماره 11 ، دی 1393، ، صفحه 191-210

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1924

چکیده
  عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی ...  بیشتر

ماهیت ایجاد اختلال در حضانت

علی علی آبادی؛ علی علی آبادی

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1876

چکیده
  حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت‌بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت‌ها مشترکاً امر حضانت را عهده‌دار می‌شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از ...  بیشتر