چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

10.22075/feqh.2019.16780.1942

چکیده

عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Independence or Non-Independence of Possible Contracts

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Naser Shadbad 1
 • Parvin Akbarineh 2
 • Hasan Pashazadeh 3
 • Reza Ranjbar alvar olia 4
1 Azad Islamic University-Tabriz
2 Ahar Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor of Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor of Islamic Law, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aleatory contract is among contracts that are characterized by social transformations with many practical and practical implications such as different types of insurance contracts, pre-sales contracts of artifacts (Contract for Production), contracts of floating exchange (price), etc. Despite examples of these contracts in regulations, legislators have no statutory provisions about them. Therefore, the nature, rules, and effects of these contracts are ambiguous in Iranian law. The lack of proper definition about these contracts in rules has led to controversy over the contract definition and nature. Some lawyers have not considered an independent nature for these contracts and called them suspension contract, marriage contract, chance contract, and so. The issue makes problems for recognition of aleatory contracts nature, their terms and effects as well as it adds to existing doubts. Thus, comparing aleatory contracts and related contracts determines that the contract has independent nature and specific rules and regulations.
Keywords: Aleatory Contracts - Suspended Contract - Chance Contract

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contracts
 • Possible Contracts
 • Pending Arrangements
 • A Chance of a Marriage
 • A Marriage Contract
 • Deal
 • Possible