واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال‌ عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

2 استادیار فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 مدرس گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

10.22075/feqh.2020.17489.1999

چکیده

    از جمله موضوعات چالشی و بحث برانگیز، موضوع سنّ افراد در برخورداری و استیفای حقوق اجتماعی سیاسی و همچنین مسئولیت کیفری است که رویّه واحدی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می رسد بلوغ و سنّ مسئولیت کیفری، دو اصطلاح متفاوت و در عین حال، مرتبط با هم هستند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی در کنار رشد، کمال ­عقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان مقنّن در بحث مسئولیّت کیفری نوجوانان قرار گرفته ­است که از آن به­تحوّلی شگرف در مسئولیّت کیفری نوجوانان یاد می­ کنند. ظاهراً تشخیص رشد و کمال ­عقل مجرمان کمتر از 18 سال مبنای فقهی دارد. رشد تنها به­ مفهوم خاصّ مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می باشد؛ چون به طریق أولی یا حدّاقل وحدت ملاک و تنقیح مناط، رشد، در مسئولیت کیفری نیز شرط است. سنّ 18 سال اماره ای برای رشد است و رشد فرد برای مسئولیت کیفری باید احراز شود. در نوشتار حاضر ضمن تبیین معانی، برای اثبات این مدّعا به روایات و قیاس اولویّت در مسأله رشد و کمال ­عقل استناد شده ­است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A semantic analysis of the validity of growth and perfection in juvenile criminal responsibility

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Mokhtari 1
  • Hamed Rostami Najafabadi 2
  • Yahya Jahangiri Sohrewardi 3
1 Associate Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research, Qom
2 Assistant Professor of jurisprudence and law of Imamieh University of Islamic Religions, Tehran, Iran
3 Teacher of Islamic jurisprudence and Imamieh University of Islamic Sciences, Tehran University
چکیده [English]

From challenging and controversial issues, the issue is the age of people in the enjoyment of social and political rights, as well as criminal liability, with no single procedure in this regard. In terms of maturity and the age of criminal responsibility, the two terms are different, yet related. In Article 91 Alongside growth, the courage of intellectuals under the age of 18 has been voiced in the context of the criminal responsibility of adolescents, which implies a dramatic development in juvenile criminal responsibility, which in terms of recognition of the growth and perfection of criminals under the age of 18 years of jurisprudential basis has it. Therefore, the present research seeks to answer the question of how well the growth and perfection are and what is the basis? Which initially explains the concept of growth and perfection, and it is proved that growth is not exclusively dedicated to a specific civilian concept and can be generalized to non-financial issues, including criminal affairs, since through the former or at least the unity of the criterion and the spatial , Growth is also conditional on criminal responsibility, and age is 18 years old for growth, and the growth of a person must be established for criminal responsibility; for this claim, while explaining the meanings, the narrations and precedence analogy are cited in the issue of growth and perfection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Responsibility
  • Growth
  • perfection
  • separation
  • Adolescents
  • jurisprudence
  • Iranian law