نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reinvestigating the cadaster entity and its role in proof of real estate actions Abstract

نویسندگان [English]

  • Jamshid Mehrasa 1
  • Alireza Hasani 2
  • Mohammad Rouhani Moghaddam 3

1 PhD Student in Private Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Department of law ,damghan Branch , Islamic Azad University , damghan , Iran

3 Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

In the Iranian legal system, cadastre, has known " Hadnegar" or comprehensive land recording of the real estate. Cadaster is a type of registry mapping that has legal value. It  determines the situation of the real estate or real property's metes-and-bounds of a country,value, position, ownership, area and type of land use. contrary to significance and position of this subject in new Registration law some its issues in the Iranian legal system have been neglected. The most important question  about cadastre is that does cadastre  contradict demonstrative evidence of claim? the present study, by the use of descriptive-analytical method, peruse the value of citation to  cadaster’s maps in real estate action. Since instrumentality of contradict demonstrative evidence of claim and their role in attainment the philosophy and purpose of the proceeding  and as regards to Credibility of cadastre’s data, this information can violate demonstrative evidence of claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadaster
  • “Hadnegar”
  • new Registration law
  • Land
  • Immovable Property
  • real estate actions
منابع  
- قرآن کریم.
- آیین نامه حدود و تشکیلات کاداستر موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت مصوّب 1379 ه‍.ش
- ابراهیم زاده، مهدی (1398)، نقش ثبت املاک و اسناد در نظم و امنیّت قضایی، پژوهش های حقوقی قانون یار، 5، 263-280.
- اسکافی، نادر (1382)، فرهنگ ثبتی، چ2، تهران: دار الکتب.
- افتخار، محمّدجعفر (1394)، تحوّلات حقوقی ثبت ملک و صدور سند مالکیّت در حقوق ایران، استاد راهنما: حمیدرضا آبادی، رشته حقوق ثبت اسناد و املاک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
- السان، مصطفی (1385)، وضعیّت ثبتی املاک در حقوق انگلیس، ماهنامه خبری و تحلیلی کانون سردفتران و دفتریاران، 63، 57-68.
- امامی، سیّد حسن (1385)، حقوق مدنی، ج1، تهران: اسلامیّه.
- برنجکار، حمید (1377)، ارزیابی اقتصادی طرح کاداستر کشور، استاد راهنما: احمد جعفری صمیمی، رشته مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
- بهرامی، بهرام (1391)، بایسته های ادلّه اثبات، تهران: نگاه بیّنه.
- جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،  تحقیق گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، ج14، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
- جرجس، جرجس (1996م)، معجم المصطلاحات الفقهیه و القانونیه، تصحیح انطوان ناشف، بیروت: الشرکه العالمیه للکتاب.
- جعفری لنگرودی، محمّدجعفر (1392)، ترمینولوژی حقوق، چ25، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمّدجعفر (1376)، دانشنامه حقوقی، ج3، چ3، تهران: امیرکبیر.
- جلیلی، معصومه (1382)، مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه و بررسی تطبیقی آثار آن در برخی از کشور ها، مجله حقوقی کانون، 46، 41-68.
- حنیفی، بهنام؛ حبیبی درگاه، بهنام (1393)، حقوق کاداستر (ثبت نوین)، چ2، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- رازانی، بهمن (1376)، حقوق ثبت؛ مدخل، تهران: اساطیر.
- رشتی گیلانی، میرزا حبیب (1401ق)، کتاب القضاء، تهران: دار القرآن.
- رضایی، محمود (1392)، اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع کاداستر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دوره 9، سال 1، 1-32.
- رئوفی راد، فاطمه؛ داورزنی، حسین (1397)، تبیین نقش کاداستر در پیشگیری از جرائم ثبتی، مجله بین المللی پژوهش ملل، 37، 71-93.
- زراعت، عباس؛ حاجی زاده، حمید رضا (1388)، ادلّه اثبات دعوا، تهران: قانون مدار.
- سجادی، جعفر (1373)، فرهنگ معارف اسلامی، ج1، چ3، تهران: کومش.
- طباطبائی حصاری، نسرین (1389)، بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)، مطالعات حقوق خصوصی، 2، 219-238.
- فرامرزپور، قادر (1389)، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامه خبری و تحلیلی کانون سردفتران و دفتریاران، 107، 26-35.
- قانون مدنی.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب 1351 ه‍.ش.
- قانون جامع حدّنگار (کاداستر) کشور مصوّب 1394 ه‍.ش.
- کاتوزیان، ناصر (1385)، اثبات و دلیل اثبات، ج2، چ3، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی (1387)، ادلّه اثبات دعوا در امور کیفری، چ5، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- مدنی، سیّد جلال الدین (1393)، ادلّه اثبات دعوا، ج1، چ11، تهران: پایدار.
- مروّج، حسین (1379)، اصطلاحات فقهی، قم: بخشایش.
- مرعی، حسین بن عبدالله (1413ق)، القاموس الفقهی، بیروت: دار المجتبی.
- منتهایی، عباس (1389)، بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق، ماهنامه کانون، 105، 46-84.
- موسوی خمینی، سید روح الله (1363)، تحریر الوسیله، ج2، قم: نشر اسلامی.
- مهرآسا، جمشید (1395)، نقش کاداستر و سامانه ثبت آنی بر قضازدایی، مطالعات حقوق، 5، 1-22.
- نجفی(صاحب جواهر)، محمّدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، ج41، چ7، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- واحدی، قدرت الله (1396)، بایسته های آئین دادرسی مدنی، چ8، تهران: میزان.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج1، قم: مؤسسه دائر المعارف فقه اسلامی.
- Stoter, Jantien (2000). “Needs, Possibilities and Constraints to Develop a 3D Cadastral Registration System”, Cadaster and Administration I: Organization and Technique, Theme3, 43-58.
- Zevenbergen, Jaap (2002). Systems of Land Registration – Aspects and Effects. Nederland: Publications on Geodesy.