نویسندگان

چکیده

امروزه پروازهای کُدشِیر یا نماد مشترک به عنوان یک ابزار مناسب به منظور فعالیت در چهارچوب حمل و نقل بین المللی هوایی به شکل یک رویه معمول پذیرفته شده و به عنوان بخش لاینفک از فعالیت یک شرکت هواپیمایی با پیامدهای آشکار برای طرفین این نوع قرارداد، حائز اهمیت است. این مقاله قصد دارد ضمن تبیین ماهیت و چیستی قرار دادهای کُدشِیر به پیامد‏های حقوقی این رویه در قراردادهای هوایی– آنجا که همزمان دو شرکت تصمیم به همکاری در حمل و نقل مسافر می‏کنند– اشاره نماید. هر چند یک قرارداد حمل و نقل بین مسافر و شرکت هواپیمایی-یا آژانس به نمایندگی از شرکت-ممکن است از قواعد عمومی قراردادها پیروی کند، اما اثر وجود قراردادهای کُدشِیر بین دو شرکت هواپیمایی به عنوان مثال در مسؤولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی نمود و بروز بیشتری پیدا کرده و نیاز تبیین ماهیت آن را بیش از پیش ضرورت می بخشد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی قراردادهای کدشیر، به تبیین متصدی قراردادی، متصدی واقعی و  انواع قرارادادهای کد شیر بپردازیم. هر چند  قرارداد کدشیر با حق العمل کاری و جعاله مقایسه شده؛ اما نهایتاً به این نتیجه می رسیم که تحلیل قرارداد کدشیر مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی با منطق حقوقی و واقعیات معمول در صنعت حمل و نقل هوایی منطبق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on legal nature of codeshare agreements in air transportation

چکیده [English]

Today codeshare flights are recognized as a proper tool as a routine to operate in international air transportation and are important as an integral part of the operation of an aviation company, which has clear consequences for parties to such agreements. This paper aimed to explain the legal nature of codeshare agreements and to reviewing the legal consequences of such procedure in air transportation agreements. Although a transportation agreement between passenger and aviation company or air travel agency may be subject to the general rules of agreements, the effects of codeshare agreements between two aviation companies become more visible when it comes to, for example, the civil liability arising from plane crashes, which makes it even more necessary to study the nature thereof. Here, it was tried not only to study codeshare agreements, but also to clearly define the concept of contractual carrier and actual carrier and various codeshare agreements; however, finally it was concluded that the analysis of codeshare agreement based on Article 10, Civil Code, was consistent with the legal logic and the realities of the aviation industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • codeshare agreement
  • Air Transportation
  • actual carrier
  • contractual carrier