نویسندگان

چکیده

فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، بنابراین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. از آنجا که یکی از شروط سرپرست طفل، سلامت جسمی اوست، در این پژوهش با تحلیل آراء فقها به بررسی تأثیر بیماری‌ها در سلب حضانت پرداخته می‌شود. در ادامه مشخص می‌شود که اگر با بیماری مسری سرپرست، صحّت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد؛ بدین‌نحو که بیماری به طفل سرایت کرده و موجب اضرار او شود، یا این که سرپرست به خاطر بیماری صعب‌العلاج، قادر به نگهداری طفل نباشد، حق حضانت وی ساقط می‌شود. اما اگر وی ‌بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کرده و یا از طریق مباشر، امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت طفل را انجام دهد، اصل، بقای حضانت اوست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Illnesses on the Deprivation of Child Custody

نویسندگان [English]

  • S.S. Mosavi Moqaddam
  • A. Tavallai
  • H. Aboui Mehrizi

چکیده [English]

The ultimate goal of child custody is the realization of children's benefits and to keep them out of harm.Therefore, if the parents lack base qualifications and abilities, the child custody will be deprived of them. Also in the article 1173 of the Civil Code, child custody deprivation from its holder is considered. Since one of the qualifications of child's supervisor is his (her) physical health, this paper, by analysis of jurists' opinions, is going to examine the impact of illnesses on child custody. It further surveys that if the guardian has an infectious illness, endangering child's physical health, or he (she) is not able to keep the child due to an incurable disease, his (her) custody will be void. But if the guardian be able to prevent the spread of illness to the child or does the affairs resulting the maintenance and upbringing of the child through an agent for example, child custody will be constant according to the legal rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child custody
  • physical illness
  • infectious illness
  • ailmen