نویسندگان

خیابان استاد مطهری- نبش خیابان دکتر مفتح- دانشکده الهیات و معارف اسلامی معاونت فرهنگی

چکیده

فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Possobility of the Generalization of Dormant Partnership to all Commercial Activities

نویسندگان [English]

  • H. Davarzani
  • S.M. Razavi

چکیده [English]

Jourists consider dormant partnership valid, if only it is done through commercial activity. But we are not sure what the commercial activity actually is. It seems it may be generalized to all kinds of legal and authentic economic activities according to general rules, considering the fulfilment of contracts obligatory, especially those activities concerning some gain and income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dormant partnership
  • joint partnership
  • agent
  • Trade