نویسندگان

چکیده

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری‌های متخصصان امور مالی می‌باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می‌نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده‌اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می‌توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه قراردادهای یادشده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده‌اند. در حالی که شناخت دقیق ماهیت قرارداد مذکور، بسیاری از تردیدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفی می‌سازد و وجاهت حقوقی و شرعی آن را تصدیق می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده، مبانی اعتبار این قرارداد تبیین شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal structure and challenges of option contract

نویسندگان [English]

  • M. Keshtkari
  • H. Olomi Yazdi

چکیده [English]

Financial derivative instruments, which are the innovations of finance professionals, play an important role in the booming of financial markets. These instruments which have been created to confront risks become more diverse and evolved day by day. Option contract is one of the most important of these instruments which is more flexible than other derivative instruments and, consequently, it can better cover the risks due to price fluctuations. However, as option contract is a newborn one, a group of lawyers and jurists, especially sunni's jurists, have considered such contracts as very problematic, and hesitated about their validity from different aspects. But the exact understanding of the nature of these contracts removes some doubts about their validity and correctness and confirms their legal and canonical justification. In this paper, we have tried to introduce the option contract completely, mean while to elucidate the ambiguities surrounding this contract and to express the fundamentals of its validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial derivative instruments
  • option contract
  • Stock Market
  • street market