نویسنده

اصفهان، دروازه شیراز، دانشگاه اصفهان، گروه حقوق.

چکیده

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می‌شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیاً جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Counterrevolution Crime

نویسنده [English]

  • H. pourbaferani

چکیده [English]

From article 186 to 188 of Islamic Penal Code (1370),
three crimes have been specified as the Counterrevolution
Crime, armed insurrection against Islamic government,
planning for overthrowing the Islamic government and
nomination for an important position in Coup dominion.
Lawmaker includes these three Crimes under the Moharebeh
Chapter and according to him, everyone who Commits one of
these Crimes is Combatant (Mohareb).
However, the nature of crimes related to armed
insurrection is different from the nature of Moharebe Crime.
First of all, the armed insurrection crime aims at the Islamic
government, while the subject of Moharebeh Crime is
people's security. Secondly, Moharebeh Crime is classified in
prescribed punishment, but the armed insurrection against
Islamic government (Baghy) is not included in prescribed
punishment.
This paper is concerned about the above-mentioned
subject and reviews the three mentioned crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • armed insurrection
  • Baghy
  • Moharebeh
  • 33 verse form Maedeh chapter
  • government overthrowing