نویسندگان

چکیده

چکیده تهیه نمایه‌های تخصصی مرتبط با منابع، به‌ویژه منابعی که به شکل مجلات تخصصی منتشر می‌شوند، می‌تواند دسترسی سریع، صحیح و آسان به اطلاعات علمی را برای خوانندگان منابع و پژوهش‌گران فراهم کند.
نمایه‌ی حاضر برای چهار شماره‌ی 12، 14، 19 و23 «ویژه‌نامه‌ی فقه و حقوق اسلامی» تهیه شده است که تا پیش از تأسیس مجله مستقل «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» به عنوان یکی از ویژه‌نامه‌های «مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان» چاپ و منتشر می‌شد. این نمایه، راهنمای مقاله‌های منتشر شده در چهار شماره‌ی فوق‌الذکر می‌باشد. تلاش شده است تا از طریق کلیدواژه‌ها و عباراتی که بتوانند محتوای مقالات را بازگویند، نمایه‌ای تهیه شود تا خوانندگان مجله را به‌گونه‌ای سریع، صحیح و آسان به محتوای مجله رهنمون شویم.

کلیدواژه‌ها