نویسندگان

چکیده

چکیده
قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته‌‌های دور دارد اما در دهه‌های اخیر شکل منظم و سازمان‌یافته‌ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین‌المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می‌شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی‌های آن، به بررسی این موضوع می‌پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدام‌یک از وصف‌های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می‌باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trafficking in women for prostitution (From the perspective of Criminal Law and Penal Jurisprudence)

نویسندگان [English]

  • K Kalantary
  • M. Zaree

چکیده [English]

Abstract
Although trafficking in women have a long history, it has changed into an organized activity in recent decades and due to lack of comprehensive and preventive laws in national and international level and executive guarantee for the existing laws, it has turned into a global phenomenon, called the modern slavery.
This article clarifies the concept of trafficking and its characteristics. It also investigates whether trafficking in women for prostitution is in accordance with which criminal law in Islamic jurisprudence penal the pimp, human trading, warfare, or corruption on the earth. In the end, the regulations and international documents and current conventions about trafficking in women and our country’s domestic law regarding this issue are dealt with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trafficking in women
  • prostitution
  • contemporary slavery
  • pimp
  • human trade
  • war
  • corruption on the earth