تضییع «حقّ حیات وحش» در «باغ وحش»

حمید مسجدسرایی؛ مصطفی جبّاری

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 301-318

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1968

چکیده
  آیا هرگز از خود پرسیده­ایم که بر آن حیوان مقتدر آزادی که هم اکنون در قفسی کوچک و آلوده؛ نگه­داشته می­شود تا ما آدمیان، به تماشای او بنشینیم و گاه غذایی یا تنقلاتی به سویش پرتاب کنیم و او را به سخره بگیریم؛ چه می­رود؟ آیا هرگز از خود پرسیده­ایم که لحظه­ها و ساعات پرنده­ای تیزبال و ستیغ آسمان نشین و همدم بلندای کوه و گستره ...  بیشتر