کلیدواژه‌ها = قضاوت
تعداد مقالات: 2
1. انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 84-114

10.22075/feqh.2019.14881.1592

محمدرضا رضوان طلب؛ مسعود جهاندوست دالنجان


2. جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 275-300

10.22075/feqh.2017.1967

محسن لسانی؛ محمدعلی حیدری؛ احمدرضا توکلی