کلیدواژه‌ها = زنا
تعداد مقالات: 2
1. تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-166

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری


2. نگاهی نو به ماهیّت قتل در فراش در فقه و حقوق کیفری

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-200

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حقّ شناس