تحلیل و توجیه ملاک‌های برتری بخش در ابواب فقه

بی بی رحیمه ابراهیمی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 37-62

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1957

چکیده
  برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد،‌ شخصیت و ... در فقه مشاهده می‏‏شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می‌نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می‏‏شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی‏‏های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها ...  بیشتر