تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه

علی اکبر فرح زادی؛ نرگس فهیم

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 195-214

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1953

چکیده
  در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب­های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی­علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا ...  بیشتر