بررسی ماهیت حقوقی قرارداد‏های کُد شِیر در حمل و نقل هوایی

غفور خوئینی؛ جعفر سلمان‌زاده

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-90

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1948

چکیده
  امروزه پروازهای کُدشِیر یا نماد مشترک به عنوان یک ابزار مناسب به منظور فعالیت در چهارچوب حمل و نقل بین المللی هوایی به شکل یک رویه معمول پذیرفته شده و به عنوان بخش لاینفک از فعالیت یک شرکت هواپیمایی با پیامدهای آشکار برای طرفین این نوع قرارداد، حائز اهمیت است. این مقاله قصد دارد ضمن تبیین ماهیت و چیستی قرار دادهای کُدشِیر به پیامد‏های ...  بیشتر