تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92

سعید مولوی وردنجانی؛ عبدالصمد دانش

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 197-224

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1945

چکیده
  بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به ...  بیشتر