تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوج

محمد عابدی؛ حسین صفوی شاملو

دوره 6، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1913

چکیده
  از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، ...  بیشتر