کلیدواژه‌ها = معامله
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 245-276

10.22075/feqh.2017.1936

زهرا فیض؛ حمید مسجدسرایی


2. تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-25

10.22075/feqh.2017.1873

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا؛ عطیه شمس الهی